opvangen van oliën en vet afval in Herstal

Vanaf 01 september 2017  kan de afgifte van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in het kader van deel A van het scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) geschieden bij NEPTUNIA, gelegen op het Albertkanaal te Luik, km 860 linkeroever.

Het afgiftestation is open van 8.30 tot 16u van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.

De ontvangst van de schepen gebeurt in functie van de beschikbaarheid van de afmeerplaatsen, na aanmelding per marifoon, kanaal VHF 82 of per telefoon (04/240 60 08).

“Vast” afval (vetten, filters, lege verpakkingen, poetslappen, …) kan afgegeven worden aan het platform naast het schip NEPTUNIA evenals aan de kleine bilgeboot.

De afgifte van “vloeibaar” afval (afvalolie en bilgewater “CDNI-deel A”) gebeurt bij de kleine bilgeboot die uitgerust is met pompen.

Het pompen kan enkel bij een minimum volume van 0.5 m³.  Al deze inzameloperaties gebeuren in de onmiddelijke nabijheid van het station NEPTUNIA.

De schippers moeten zich richten naar de instructies van de afnemers.

De afgifte van afval op andere plaatsen is strafbaar op basis van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.

Inlichtingen over CDNI (olie-afgifte boekjes, ECO-kaarten, …) kunnen worden geraadpleegd op www.cdni.be

Door aansluiting bij het CDNI en het bezit van een ECO-kaart heeft de schipper de garantie dat hij zijn olie- en vethoudend afval gratis kan afgeven op de deelnemende vaarwegen, dat de afvalstoffen volgens de normen worden verwerkt en economische maatstaven.

(bron : Direction de la Gestion des Voies Navigables)

 

 

Onze verkoop punten

Wordt verdeler

Wilt U onze producten verdelen of instappen in ons netwerk van 'franchising' in België, Frankrijk of elders? Contacteer ons.
Het zal voor ons een genoegen zijn om U zo spoedig mogelijk te contacteren.